AC+

Stále mi uniká

Ami G F E

AmiV súkromnom Emipodsvetí
Cv zapadlom Gpodnájme
Fešte som Cnenašiel, čo Ghľadám.

Stále mi uniká
záhadne po špičkách
hviezda, čo pre mňa z neba padá.


®
CStáGle strateFná uniC
tmou Gzlou, Fzáhadne Gpo špičkách. 2x

Ami G F E

Pod klenbou z pavučín,
v úschovni na smeti,
zmizne, kým zasvieti.

Stratí sa, rozplynie,
ako sen na prídel
a viac už nepríde.

®:
original od Bmi