AC+

Zavri oči padá dážď

DZavri oči padá Adážď
Gopusteným do duDší.
DZatiaľ ste každý Azvlášť,
Gkde je on to netuDšíš.

Na bielych krídlach s ním poletíš
vysoko niekam hore.
Pod nohami zem už necítiš
a vidíš len lásky more.

®
DNa koleAnách, bez modleDnia,
zakázaAné je dovoleDné.
/: Lásku čo Gmáš B dobre si Dstráž,
na koleAnách Emi bez modleDnia. :/

1.

2.

®