Greenhorns

Červená řeka

Jsem Dpotulnej D7cowboy, já Gse potlouDkám
a od ranče F#mik ranči se Eminajímat A7dám,
a Dv těch Mlžnejch D7horách na Gkonci štreDky
potkal jsem F#miholku vod ČerEmivený A7řeDky.

Pak začlo mi trápení a spousta běd,
když táta se bál, abych mu ji nesved',
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
dal hlídat dceru vod Červený řeky.

schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal,
abych se s ní konečně pomiloval,
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
já líbal holku vod Červený řeky.

Sotva mi však řekla: "Miláčku můj",
ze skal se ozvalo: "Bídáku, stůj!"
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
stál její táta vod Červený řeky.

Tam pušky se ježily, moc jich bylo,
mně štěstí se najednou vytratilo
a v těch Mlžnejch horách na konci štreky
já vobklíčenej byl u Červený řeky

Pak Ake slovu přišla má Gpistol a Dpěst,
Aposlal je na jednu Dz nejdelších Hmicest.
A z Dtěch Mlžnejch D7hor tam na Gkonci štreDky
vez' jsem si F#miholku vod ČerEmivený A7řeDky.