Filmové

Káčerovo

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o 4

F

FV Káčerove úžasnom
BFzem BpraFská.
FTaký máme všetci zhon
Ebraz Bten, Ebraz Btá.

GmiTu býva Cmožné,
Bsmiešne aj Chrozné.

®
FKto vie, ú-ú,
C#v káčerove Ebvždy je niečo
Fnové, ú-ú,
C#čo je nové Ebpohotovo
Fpovie, ú-ú.

BD-d-d-drámy Fbez zábrany
Ebtu striehnu Bza dverami.

CA čo s tým, veď je to celkom Gna plač, ú-ú,
Ebobčas sa zaFsmeje slovkom Gkač kač, ú-ú,
Ebv tomto našom Fkáče-káče-Grove, ú-ú,
je Ebkaždú chvíľu Fopäť niečo Gnové, ú-ú.