Neberte nám princeznú

Tri slová

D Gmaj7

Tri Dslová, obyčajné Gmaj7slová:
nie si Dsám. Gmaj7
Tri Dslová jednoduché Gmaj7slová
nesieme k Dvám. Gmaj7
Tri Dslová obyčajné Amislová,
Gnetreba k nim drahý rám,
C9vrav ich zas a znova
a hneď sa Dsmútok schová
vyslov Gmaj7tie tri slová
nie si Dsám.

HmiSpravme si Hmi/Asvet
z E7/G#vľúdnych slov a Gviet
z láskavých Dčinov. C G
HmiDajme piesni Hmi/Aznieť
a keď sa E7/G#skončí
hneď Gpokračujme Dinou.

AmiPod nohami máme zem
a nebo Dnad hlavou.
A keď Aminevieš kadiaľ ísť
a padáš Gúnavou,

vyslov tri slová...

Spravme si svet...

Pod nohami máme zem...
OST Neberte nám princeznú