Básníci

Jak svět přichází o básníky

Včera Fjsem tě zase F7potkal, jen jsi mi kývla na pozBdrav.
Na stěně Ebvisí tvoje Gfotka a já čtu Ctajně Šrámkův C7splav.
Nechtěl Fbych tě potkat F7v lukách, chtěl bych jít s tebou do kiBna.
A říct ti Ebo těch hrozných Gmukách, když první Cláska začíFná. E

®
APojď, pojď, už se nevracej, D ty cenné okamžiky neztrácej,
H7jsi moje první, moje jediná, nádherEná, jako Kolombína.
APojď, pojď, není vyhnutí, Dzmrzlinu od cukráře nesu ti,
Hjsi moje první, moje jediná, neměj Estrach, tak to vždycky začíAná. B C

Do tmy Fvolám: Lásko, F7chci tě, celou noc čmárám soneBty.
A neuEbčím se k matuGritě, a za to Cmůžeš pouze C7ty!
Píšu Fbásně místo F7rovnic a není mi moc veseBlo.
Prosím tě Eblásko, nevyGslov nic, co by mě Cpříliš boleFlo. E

®