Filmové

S batohom cez hory

H|--8---8-8-8---8-8-8-12-10-12-8--8--

Na na na na...

CPoďte všetci Amis nami hola Emihou, hola Ghou,
Ctým chodníkom Amiznámym pod skaEmilou, pod skaGlou,
kde Dmirastie plesniAmivec, vietor Emitam chodí Gspať,
Dmipráve drieme, Amipoďme načúGvať... G7

Ako šumí hora krovie si šepoce,
vtáci trilkujú a zvonia tam spiežovce,
poď s nami s batohom, cez hory, hola hej,
po cestičke úzkej kamennej...

Na na na na...