Filmové

Mach a Šebestová

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

G#My jsme žáci třetí B, bereme však Ebna sebe
podobu zajíce, žirafy či G#krabice.
EbTo je pěkná G#směsice.

Můžem bejt i rohože a to všechno protože
vlastníme nakrátko utržené sluchátko.
Taky jedno zvířátko.