Neberte nám princeznú

Trochu tuším, trochu viem

EmiTrochu tuším, Atrochu viem,
Emiže sa so mnou čosi stalo,
hrozne sa v tom vyznať chcem.
EmiTrochu tuším, A7trochu viem,
Emi7že to nie je práve málo.

GMama by sa tomu smiala,
Gmaj7vravela by nebuď malá,
Dja ten pocit zatiaľ nechám bez mena.
CČo sa vlastne stalo?
Čo to znamená?

EmiTrochu tuším, Atrochu viem.

DČo sa to Dmaj7vlastne
Gsus4so mnou Gstalo?
Vlastne Fnič, len sa trochu Apohol svet.
DJe to Dmaj7veľa, Gsus4či je to Gmálo?
Trochu sa Fpýtam, trochu Apoznám odpoveď.

Trochu tuším, trochu viem,
deti že sú malí ľudia,
trochu tuším, trochu viem.
Že sa v nociach plných tiel
občas tichým plačom budia.

A vtedy veľký človek vstane
do dlaní im vezme dlane
ticho šepká samé slová zas a zas,
že má iba dlaň a vlastný slabý hlas.

Trochu tuším, trochu viem.
OST Neberte nám princeznú