Neberte nám princeznú

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

Fmi B

FmiHľadá sa dieťa z dobrej Brodiny.
C#Už hľadáme ju celé Bhodiny,
povedzte, Fmikde je?
C#To v tejto Ebchvíli jasné Fminie je. B

FmiKde to naše dieťa Bmôže byť?
C#Prehľadajte v meste Bkaždý byt.
Všetky Fmikiná všetky obchody,
tam kam Bchodí aj kam nechodí,
prebehBminite všetky parky,
spýtajG#te sa zmrzlinárky,
ponúkDdimnite vhodnú odmenu,
Bmožno si ľudia na ňu Fmivzpomenú.

FmiPrečo nás tak osud trestá,
Bprešli sme už dobrú polku C#mesta,
Ebsotva chytám Fmidych.

Nieto po nej ani stopy.
Nebojte sa tá sa neutopí,
ona nie je z tých.

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny,
hľadá sa vzácny poklad jediný,
nik nevie kde je,
zdá sa, že niečo sa s ňou deje.

Kde to naše dieťa môže byť?
Pátranie si žiada zvláštny cit.
Zdá sa, že nám stopa uniká,
musíte sa spýtať strážnika,
rýchlo ďalej čas tak letí,
spýtajte sa školských detí,
ponúknite vhodnú odmenu,
možno si ľudia na ňu vzpomenú.

Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny,
hľadá sa vzácny poklad jediný,
nik nevie kde je,
zdá sa, že niečo sa s ňou deje.

Fmi B
OST Neberrte nám princeznú