Neberte nám princeznú

Šaty

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

As Es (4x)

EsÓ Asšaty, Es
Asutkané Esz jahodovej Aspeny. Es As Es
Hmm Asšaty, Es
Astaké si veľký Essvet dnes Ascení. Es As Es
K tým Fmišatám hneď si Bdáme šminky a C#rúž,
pohľad, čo patrí Hk dáme Bmiovládam Asuž. Es As Es

Ó šaty,
spichnuté z farebného vzduchu.
Dáme si šaty,
nech máme aspoň trocha vzruchu.
Dúfam, že ešte platí múdrosť odveká,
možno aj tieto šaty spravia zo mňa človeka.

®
FmiZrkadlo mi vraví, Cže som iná
a C#ja si to opakujem s Fminím.
Bude to však iba Cjeho vina,
C#ak tomu Esuverím.

Mám šaty,
ach ako príma sa v nich chodí.
Mám šaty,
čo o pár týždňov vyjdú z módy.
Keď túžia výjsť, tak môžu – nech idú do hája,
mám pod nimi svoju kožu, pod nimi som ja.

®


Ó šaty,
spichnuté z farebného vzduchu...
OST Neberte nám princeznú