Na skle maľované

Za ránka, za rosy

H|--7--7--7-3-3--5-5-3-2-2--

H|--0--0--0-7-3--5-5-7-0-0--

HmiZa rána za rosy Etráva sa Hmirosí,
čakal som na teba Atri dlhé Dnoci.
Tri noci spal sám Av kosodrevine,
Hmičakal som prahol som Epo tej jeHmidinej.

Tri noci spal som v kosodrevine,
čakal som prahol som po tej jedinej.
To moje čakanie za tebou šlo,
klopkalo na teba po celúnoc.

Ani som nezdriemol, ani nezaspal,
bo teba jedinú, teba som čakal.
Bez teba aj mesiac túžbou pobledne,
bez teba slniečko z poludnia vädne.

CmiTri noci spal som Fv kosodreCmivine,
čakal som prahol som Bpo tej jeEbdinej.
To moje čakanie Bza tebou šlo,
Cmiklopkalo na teba Fpo celú Cminoc.

Holubienka moja, má holubička,
bolí ma srdienko, páli hlavička.
Holubienka moja, má holubička,
holubienka moja ratuj Janíčka.

C#miNech moje čakanie, F#sťa sivý C#miholub,
prisadne na chvíľu Hku tvojmu Estolu.
Nech moje čakanie, Hhoci až k ránu,
C#mipod dlaňou, pod malou F#nájde ochC#miranu.

Nech bude pri tebe celučkú noc,
bo dlho za tebou strápené šlo.
Nech bude, nech bude po celú noc,
bo dlho cez hory i doliny šlo.
Nech bude, nech bude po celú noc,
bo dlho cez hory i doliny šlo.