Neberte nám princeznú

Dvaja

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -2

  E   Emaj7 Hmi7  A
e|--7--7-9-7--7-9-10-9-7-5--

  E   Emaj7 Hmi7   A
e|--7--7-9-7--7-9-12-10-9-7-5--

E Emaj7 Hmi7 A

EPotme Ti budem Emaj7čítať z dlaní
hoc Hmi7neviem abecedu Auž,
však Aminezáleží Gna vzdelaní,
keď Džene z dlaní číta Emuž.

Potme Ti budem čítať z dlaní
môžme začať hoc aj hneď,
a skončíme až na svitaní,
zhasni viac už nezasvieť.

®
Veď Ety a ja sme Emaj7dvaja
Hmi7nech je to tu a či Atam,
Amiláska nás jemne Gspája
Cviac k tomu Enedodám.
Život je tu a teraz
belasé nebo, hnedá zem,
sám som to našiel neraz
a teraz to s tebou hľadať chcem.

Poď pôjdeme až na kraj sveta
tak sa to tušim hovorí,
jesene, jari, zimy, letá,
priateľský svet nám otvorí.
Poď pôjdeme až na kraj sveta
nejdú tam pásy autostrád,
budeme chodiť, bežať, lietať,
budem Ťa normálne mať rád.

®