Filmové

Spadla z oblakov

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

F

BNa zemi sú deti, Cmizem vesmírom letí,
Fnekrúžia nim len samé Batomy. F
BHviezdy ukrývaju, Cmiaj deti čo sa hrajú,
Fmožno takisto ako Bmy. G# Gmi B

®
EbPlné detí (plné detí)
G#sú tie svety, (sú tie svety)
Bo ktorých každý večer Ebsníme. B
EbNasadneme (nasadneme)
G#do rakety, (do rakety)
Ba za nimi poletíme, poletíme,
poletíme, poletíme.

Raketa tých detí, k nám už asi letí,
možno že zajtra ráno pristane.
Na okraji lesa, vraj bude k slnku klesať,
a na zemi už zostane.

®
Plné detí (plné detí)
sú tie svety, (sú tie svety)
o ktorých každý večer sníme.
Raz nasadnú (raz nasadnú)
do rakety, (do rakety)
možno že ich uvidíme, uvidíme,
uvidíme, uvidíme,
uvidíme, uvidíme,
keď priletia za naEbmi.