Pekařův císař

Ten dělá to a ten zas tohle

Slavní mudrci, C
vzácní chemici, G7
slovutní mistři, páni magistři. Dmi7
Astrologové, geometři,
agronomové, psychiatři.
EbPáni docenti Ggeologie,
Emipsychologie, Dteologie. G
Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, D F7
vynálezcové věcí patentních, Ami/E
magniDmi7ficence, zkrátka G7inteligenCce.

F C7 F C7

Tady je Ftesař, C7klempíř, Fzedník,
a ten co otesává G#dimkameny je C7/Gkameník,
C7a tady Gmislužka, D7oráč, Gmikamnář,
ten když se umeje je C7k nepoznání Fkominík,
ten dlážní Bulice,
C7ten kove Amipodkovy,
Dmita krmí Gmislepice,
A7ta peče Dmi/Ccukroví,
G7/Hten umí F/Cto a C7ten zas Ftohle
a všichni Bdohromady C7udělají Fmoc.

B C7 F D7 Gmi C7 F

A tu je platnéř, kočí, havíř,
já sfárám dolů do dolů a doluju rudu,
a tady rybář, kejklíř, dudák,
já vám rád každou písničku na dudy zadudu,
já louhuju kůže,
já z nich šiju boty,
já pěstuju růže,
já látám kalhoty,
ten umí to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.

My všichni na tom budem lépe,
když dáte rady nám a my vám dáme své rady,
když všichni všechno všechněm dáme,
tak budou všichni lidi všechno mít dohromady,
i širší ulice,
a tvrdší podkovy,
kuřata, slepice,
pečivo, cukroví,
když ten dá to a ta zas Ftohle,
Dmitak všichni Gmi7dohromady C7budeme mít Fdost.

Továrny C7na kůže,
peníze Fna boty,
a do vlaC7sů růže,
a nový Fkalhoty,
Amia olej Dmina stroje,
E7a stroje Amina práci,
a práci Dmibez boje,
E7po práci Cmi6legraci,
D7a slunce Gmidost a dost,
Cmi6pro staré, Gmipro děti,
a děti Bpro radost,
a radost Cpro děti.

A budem Gmi7společně C7svět a mír Fmilovat
Dmia budem Bspolečně C7pro ten svět Dmi/Cpracovat,
G9/Hkdyž všichni Fvšechněm C7všechno D7dáme,
tak budem Gmi7všichni všechno C7mít dohromaFdy. B F