Filmové

Včielka Maja

FV krajine, kde sa piesok Clial
Ba kde sa sypal vodoFpád,
bývala včielka nezbedCná,
Bten, kto ju poznal mal ju Frád.

CTá včielka, Fčo vám o nej spievam
to je GmiMája,
Cveľká malá nezbednica DmiMája,
Flieta svetom sem i Gmitam,
Cstále za ňou uteFkám.

CAj dnes k nám Fletí
naša kamarátka GmiMája,
Cveľká malá nezbednica DmiMája,
FMája naša včielka BMája,
FMája, (Mája)
Mája, (Mája)
Mája leť Crýchlo, priamo Fk nám.