Filmové

Bambuľkine dobrodružstvá

DTo ste Eminepočuli ešte,
Dčo sa Emistalo v našom meste.
DDedo Jozef Emidostal balík
F#miveľký ako Amisvet. D7

GKto ho poslal F#dodnes nevie,
Hmimalo to byť Eprekvapenie.
DA čo bolo EmiďaEmi7lej F#mi7
F#mia čo bolo Emiďalej,
to vám GrozpoAvieme Dhneď.

D Emi D Emi

DPrišla stuhou D7previazaná Gškatuľka E7
Da v nej bola, E7bola bola bola
Ga v nej bola, Abola bola bola
DBambuľka, GBambuľka,
DBambuľka, GBambuľka,
DBambuľka, GBambuľka.