Filmové

Budík budíček

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

G#Ja som budík budíček
Ebbudiť je môj koníCmiček,
Fmistretol som sa Bnáhodou
Ebja s takouto G#príhoEbdou.

G#Ja som budík budíček
Ebbudiť je môj koníCmiček,
Fmino keď stíchnem Btrošíčka
Ebusnú všetky G#očičEbká.