Buty

Dva kropící vozy

Asus4 Gsus4 2x

Asus4Dva kropící vozy, Gsus4dva bezejmenní šoféři.
Asus4Dva kropící vozy, Gsus4zrovna vedle sebe.

Fsus4 Gsus4 Asus4

Asus4 Gsus4 4x

Fsus4Před náma slunce, Gsus4za náma voda. Asus4
4x