Buty

Ledňáček

Ami

AmiPoslouchej zlatíčko Hmituhletu písničku,
Amikterou ti za chvíli Eminaposled napíšu
Fprotože od zítřka Gpísničky nepíAmišu.

Bude to poslední poslední vyznání,
které ti poprvé naposled oznámí,
že už jsme od zítřka navždycky neznámí.

®
FV životě to vůbec takhle Eminebývá,
Dmiledňáček je ptáček, který Cnezpívá.
FV životě to vůbec takhle Eminebývá,
Dmiledňáček je ptáček, který C5+nezpívá.

Láska a naděje odpluly do dálky,
zmizela důvěra jak známka z obálky
a naše pohledy vstoupily do války.

Pod stromem u řeky, kde jsme sedávali,
zbyla jen hromada žvýkaček bez chuti
a nad ní na větvi sedí si ledňáček,
Fnemůže zpívat má Gslepený zobáAmiček,
F G zobáAmiček,
F GzobáAček!