Buty

Až já budu svatý

A
A H E H E
E A D G A D E
A

AAž já budu svatý
Hbudu čurat Ena HmraEky
Ea kdo neměl na zemi
Ana čurání Dkorunu
Gvyčurá Ase taDky. E

A

Budeme tam spolu
vyčuráme se dolů,
až do pekla samého
tam ať nám to zaplatí
ti čerti rohatí.

E A E A
A D G C D G E
A

A že svatý nebudu
budu aspoň bohatý,
kupím si já letadlo
vyletím s ním nad mraky,
vyčurám se taky.

DLa la la la la lá,
Ela la la la la lá,
Ala la la la la lá,
Dlá la la.