HEX

Rádio Zem

  D        A
E|--5-5-5-5-5-3-2-3--0-0-0-0-3-2-0-2--

D A

DRádio Zem, prišiel čas,
Gčo ťa začne páliť okamAžite has.
Rádio Zem, koľký raz,
nekonečne nekonečné.
Jé, rádio Zem, hučí zas,
o pár rokov oznámi ti presný čas.
Rádio Zem, tichý hlas,
nekonečne nekonečné.

D A

Rádio Zem, teší nás,
30 hodín denne počujem tvoj hlas.
Rádio Zem, tichý hlas,
nebezpečne nebezpečný.
Jé, Rádio Zem, zničí nás,
o živote rozhoduje tenký vlas.
Rádio Zem, sivý vlas,
nebezpečne nebezpečný.

Á, rap ta tada tau, ta tada tau,
rap ta tada...

  D        A
E|--5-5-5-5-5-3-2-3--0-0-0-0-3-2-0-2--
Own work...