HEX

V predposledných životoch

G C
D C D C

GV predposledných životoch,
horí smiech a more slov,
preplávať je nemožné.
Je Cškoda nás, tých životov.

GPrázdno podo mnou, plávam nočnou tmou,
proti smeru hviezd, mojich šťastných hviezd.
Je Cškoda nás, tých životov.

®
Na vodu Gsám vykročím,
už je Cpúšť miesto nej.
Z červených Gsnov krídla mám,
lákaCvé, neskoré.
Ou Dáj, vznášam sa nad priepasCťou.
Ou ou Dáj, vznášam sa nad priepasCťo-o-ou.

GPodo mnou je celý svet,
žlté svetlá zápaliek,
milióny bielych hviezd.
Je Cškoda nás, tých životov.

®
Own work...