HEX

Drogová závislosť

G D Dsus2 Emi C D
H|--3--3-0-1-3--3-3-1-0------
G|----------------------2-0--

GKeď idem mestom Dráno či večer
Emistretávam smutných Cľudí na Duliciach.
GRozmýšľam o tom, Dprečo sú takí,
Emiči asi o tráve CneveDdia.

®
GMám jej Dviac,
Emimám jej Cvia-Dac,
Gmám jej Dviac.
EmiKeď ju vyskúšaš trocha si CzalieDtaš.

G D Dsus2 Emi C D 2x

GUlicou skáču potkany, Ddomy majú nohy,
Emivšetko je smiešne a CzbytočDné.

G D Dsus2 Emi C D

®
GDáš si Dviac,
Emidáš si Cvia-Dac,
Gdáš si Dviac.
EmiDrogová závislosť je CúžasDná.

FNie si trochu prekvapená,
nie si trochu vyplašená, baby,
nie si trochu unavená,
nie si trochu inakšia než Gja.

Solo... G D Dsus2 Emi C D 4x

Ležíš na zemi, si celkom studený,
je ti fajn, už nie si sám.
Vo vani Gplávu oblaky,
Dslnko je na zemi,
Emije tu raj, deti Cpoďte Dtam.


®
Dáš si viac...

Nie si trochu prekvapená...

Solo... 4x

®
GDáš si Dviac,
Emidáš si Cvia-Dac. 3x

GDáš si Dviac,
Drogová Emizávislosť je CúDžasGná.