HEX

Čudný deň

CJe čudný Gdeň a Fnech do teba Cnevidím,
Dtak pre každý Cprípad vypli Gprúd. A
CKeď nezomGriem, tak Fna niečo sa Cpremením,
Dnevydržím Cstáť za zácloGnou. A
Len tak Cstáť.

®
Keď Cmám byť s tebou Gsom so sebou,
v dome Fzázrakov som Cnikdy nebol,
Dsrdce mám od Clásky zodraGté. A
2x

Je čudný čas a ja na teba myslím zas,
celé mesto stojí na hlavách.
A ja stojím jak málo slaný soľný stĺp,
prší dážď až kým sa rozpustím,
rozpustím.

®


Keď Amám byť Ds tebou Gpod posteDľou
tak Asom so Dsebou. G
V tom Aslávnom Ddome GzázraDkov
som Anikdy Dnebol. G

Sólo...

Keď Cmám byť s tebou Gsom so sebou, F C
Dsrdce mám od Clásky zodraGté. A

®