Zóna A

Potopa

Ami F Dmi F G

AmiPočúval som dnes rádiFo,
že Dmizatopené je aj TokyFo, G
Amisituácia je zúfaF
a Dminádej na záchranu pramaFlá. G

Óóó...

Stále prší a voda stúpa,
príroda je zrazu kru
a nepozná už zľutovanie
a vracia zlé zaobchádzanie.

Óóó...

®
AmiVoda všetko Dzaplavuje a Fzmýva ľudské Ghriechy.
AmiKde na túto Dľudskú špinu už Fnestačili Grieky.

Bolo to veľmi potreb
a prišlo to v pravý čas,
dajme si bozky posled
veď potopa je tu zas
je tu zas.

®