Zóna A

Puf a Muf

C A G 3x
F G

CDve malé Gmačiatka Czabávali Gdeti,
Cpoznal ich Gcelý svet, no Fteraz už ich Gniet.
Cvolali sa GPuf a Muf a Cnepoznali Ghnev,
Ckaždý im bol Gkamarát a Fkaždý ich mal Grád.

®
CUf Auf GPuf a Muf, Cuf Auf Puf a GMuf,
Cuf Auf GPuf a Muf, FPuf a Muf a Gdeti.

Vyrástli a dospeli, už na hru nie je čas,
nie je čas na zábavu, to vie už každý z nás.
Kde sú malé mačiatka, čo zabávali deti,
poznal ich celý svet, no teraz už ich niet.

®