Zóna A

Dievča zo Šanghaja

E|--7-7-7-0--5-5-5-0--

H A

HAjajaAjajaja
HjajajaAjajaHja. A H A
HJa ľúbim Adievča zo
HŠanghaja-AjajajaHja. A H A

F#Je veľmi pekná, má hnedé oči,
Aja celý deň sa kol nej točím.
F#Je veľmi pekná, má hnedé oči,
Aja celý deň sa kol nej Btočím.

H A

Ajajajajaja
jajajajajaja.
Ja ľúbim dievča zo
Šanghaja-jajajaja.

Má čierne vlasy, na nose pehy
a pery plné, plné nehy.
Má čierne vlasy, na nose pehy
a pery plné, plné nehy.

Ajajajajaja
jajajajajaja.
Ja ľúbim dievča zo
Šanghaja-jajajaja.

Má hlúpe reči, pýta sa že či
nepoznám cestu do Šanghaja.
Má hlúpe reči, pýta sa že či
nepoznám cestu do Šanghaja.

Ajajajajaja
jajajajajaja.
Pôjdem za ňou do
Šanghaja-jajajaja.

Nechcem ju stratiť, musím si kúpiť
mapu Číny, ajajajaj.
Nechcem ju stratiť, musím si kúpiť
mapu Číny, ajajajaj.
Paradox version