Zóna A

Skoč pod vlak

E D E D A H 2x

ESkoč pod Dvlak, pusEti si Dplyn,
A(dan dili dan dili Hdan dan dan)
Edaj si trochu Dpráškov Ea za nimi Dgin,
A(dan dili dan dili Hdan dan dan)
Eguľku do hlaDvy Ea skoč do voDdy,
A(dan dili dan dili Hdan dan dan)
Epodrež Dsa, nech Euž ťa neviDdím.
A(dan dili dan dili Hdan dan dan)

®
ETy stále nariekaš, že Hnemáš peniaze a čas,
Cživot ťa nebaví, Htak ti niečo poradím.
ETy stále nariekaš a Hnáladu máš zlú,
Cnikto ťa nechápe, Htak s tým niečo spraviť skús!

E D E D A H 2x

Skoč pod vlak, pusti si plyn,
(dan dili dan dili dan dan dan)
daj si trochu práškov a za nimi gin,
(dan dili dan dili dan dan dan)
guľku do hlavy a skoč do vody,
(dan dili dan dili dan dan dan)
obes sa, nech už ťa nevidím.

®


Solo:
E D E D A H 4x

®


E D E D A H 4x