F. K. Veselý

Saigon

FSaigon ty prístav Ddimkrásnych žien,
FSaigon ty F7klamnej Blásky Bmisen,
Fočú sniDmivých a nocí C7opojFných. D7 Gmi C7

FSaigon ty prístav Ddimúsmevov,
FSaigon ty F7mesto Bvábnych Bmisnov,
Fnad tebou Dmiplá Fna tisíc C7zlatých Fhviezd. Gmi

F7Však moje Bsrdce blúdi Fniekde za moD7rom,
Gmikeď aj všetko C7mám, G7tu, v kraji tak cuC7dzom.

FSaigon ty prístav Ddimkrásnych žien,
FSaigon ty F7klamnej Blásky Bmisen,
Fnad tebou Dmiplá, Fna tisíc C7zlatých Fhviezd.