F. K. Veselý

Čo sa mi môže stať

Čo sa mi Amôže stať,
keď poviem, že E7mám ťa rád,
keď poviem, že mi Aláska A7tvoja
DpokoH7ja nechce E7dať. E

Ja na to nehľadím,
ja ti všetko prezradím,
lebo len ty si dávno šťastím
mojim najväčAším.

AVeď každý Dtúži, natrhať krásne kvety Aruží
a každý chce pre seba H7kúsok šťasH9/7tia E7mať.

Čo sa mi môže stať,
keď poviem, že mám ťa rád,
keď poviem, že mi láska moja
Dnechce Hmi7poE7koj Adať.