Tublatanka

Vo veľkej škole dní

EVo veľkej Hškole dní
C#mitichí chlapci Anesedia,
Eiba tí Hvybraní,
C#mití, čo druhým Apovedia
Hkadiaľ ísť, A Hkadiaľ ísť.

Do veľkej školy dní
chodiť to je námaha,
hneď by si prepadol,
keby si len zaváhal
kadiaľ ísť, kadiaľ ísť.

My sme Etí vybraDní,
ktorým Abude patriť Hsvet.
My sme Etí vybraDní,
ktorým Cnikde páru Hniet, Cniet, Dnie-Het.

®
EMy, čo nemáme Ažiadne výhody,
C#milen pár naivných, Hveľkých očí.
EMy, čo nemáme Ažiadne výhody,
C#miešte čakáme Hpríchod do nových Adní
Hs nádeEjou.

Sólo
E A E H
E A E H
E A C#mi H A G F#
H A H A E

Vo veľkej škole dní verí každý na lásku
každý je skúsený, nekladie si otázku
kadiaľ ísť, kadiaľ ísť.

Po veľkej škole dní, všetci v hlavných postavách
chceme hrať naplno a veľké pravdy rozdávať
ostatným, ostatným.

®