Tublatanka

Žeravé znamenie osudu

Cmi

CmiMilujem všetko, čo Ebpáli,
Fs ohňom sa strašne rád Ghrám,
G#narodil som sa Bv jeho znameCminí. G# B
CmiZasvätil som život Ebbúrke,
Fhorúcu krv z toho Gmám,
G#nečakám nikdy, Bkto mi zaveCmilí, B Cmi
Fmina čele osud G#svoj vypáleGný. F G

©:
G#Som, áno Bsom, horľaCmivý,
v hlave pália ma túžby žeraG
a jedno G/Hviem
pokiaľ G/Džijem
to znameG/Fnie
neopusGtím.

®
CSom dieťa Bplameňov
G#cestu vám Gosvetlím.
CZomriem až Bs nádejou
G#až posledEbný. F

Milujem všetko, čo páli,
horúce ústa aj mráz,
na horách vatry dávno nezvestné.
Nechcem sa už ďalej dívať
na to, čo zostane z nás,
dúcham do pahreby, čo v nás ešte tlie.
Ak ste ju zhasli tak ja práve nie!

©:

®

3x