Tublatanka

Loď do neznáma

A(V)
E|--9-9--7--5---10-10--9--7--5--

ALoď, ktorá sa Dplaví do nezAnáma D E
Astratí svoj smer Dak ju opusAtíš. Hmi E
AČaká preto, Dže ju práve Aty EnezraF#midíš,
tak ešte Echvíľu zostaň, F#michvíľu zostaň,
Akým tu Emáš priateAľov.

Tú ľoď, čo sa plaví do neznáma
kapitán už dávno opustil.
Zachránia ju ľudia, ktorým nikdy neveril,
tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň,
kým tu máš priateľov.

DÚúúC#miú... Hmipriateľov Amáš..
DÚúúC#miú... Hmipriateľov Amáš.

®
HmiPráve v tejto chvíli
Asvet sa na nás díva
Dstále nám stále nám veF#mirí. E
HmiVšetko je už dávno
Avpísané vo hviezdach
Dnaša loď sa k moru doplaEví.

Medzihra:
  B   Eb  B    B   Eb  B
H|--3--6--8--6--6--3----3--6--8--6--6--

  B   Eb  B    Dsus4  E
e|----------------------3-3-3-3-0-0--
H|--3--6--8--6--6--3----3-3-3-3-0-0--
G|----------------------2-2-2-2-1-1--
D|----------------------0-0-0-0-2-2--

B Eb B Gmi B Eb B
B Eb B D E

Lodi, ktorá pláva do neznáma
rieka zablúdiť nedovolí.
Každý deň z tej rieky piješ dej a česť,
tak ešte chvíľu zostaň chvíľu zostaň,
kým tu máš priateľov.

®


Úúúú... priateľov máš.

D C#mi Hmi A