Tublatanka

Šlabikár

A H C# D A F# G E 2x

ASamo je Hmisprávny chlapík
C#mia Samo to Dvie, D A
Atakže mu žiaF#midna Ema
Gnepovie Enie. E A

A mamu to stále trápi,
či je to fér,
či v sebe hanbu nemá
a či sa to smie.

®
AAj keď doma
F#minie som nikdy C#misám,
Akde len môžem
Dtajne čítam Ešlabikár. 2x

A H C# D A F# G E 2x

Vonku sa chlapci bijú
a už majú dosť.
Prečo sa namáhajú
pre jediný bozk.

Pre jedinú melódiu
spolčených snov,
keď dievčatá sú dávno verné
už aspoň trom.

®


A H C# D A F# G E 2x

®


®
Aj keď doma nie si nikdy sám,
kde len môžeš tajne čítaj šlabikár.