Slobodná Európa

Analýza dokázala hovno

G A E(VII)
G A E(VII)
G A H
G A E(VII)

EDo roboty chodila a Hvôbec nespala,
Eanalyzovala a Adokazovala,
Edegustovala až sa Hpovracala,
Gv mene gloAbálnej Eanalýzy.

Rozpitvávala a preparovala,
zapisovala a aj škrtala,
a keď sa to skončilo tak sa spýtala,
čo dokázala naša analýza.

®
EAnalýza dokázala Ahovno,
Eanalýza dokázala Hhovno,
Eanalýza dokázala Ahovno. G A E

Morčatá a opice zabíjala,
podriadených v ústave šikanovala,
a keď sa to skončilo tak sa spýtala,
čo dokázala naša analýza.

Úlohy si stále opakovala,
všetky svoje sily na to obetovala,
a keď sa to skončilo tak sa spýtala,
čo dokázala naša analýza.

®


Nezaujímala ju ideológia,
estetika ani daktyloskopija,
na špinavé telo si striekala spreja
v mene globálnej analýzy.

Muža a dve deti opustila,
na slobodárni potom sama žila,
a keď sa to skončilo tak pochopila,
čo dokázala naša analýza.

®

4x