Darina Rolincová

Anjelik môj

Anjelik môj kde Flietaš,
že pri mne blízko nestoEbjíš,
keď nie si Bso mnou – Cžiaľ neviFdíš.

Kto vie jak vôbec vyzeBráš,
akú máš farbu Fkrídel,
možno si vzduch a Ebvánok náš,
myslím, že Baj tak Cviac podôb Fmáš.

Buď chvíľku búrkou nádhernou,
pohlaď mi líca dažďom,
jak malá iskra preleť tmou,
všetko ti poviem – si anjel môj.
Jak malá iskra preleť tmou
všetko ti poviem – si anjel môj.

Môj anjel z neba padá,
hladká ma kvapka za kvapkou,
už nie som smutná – viem je so mnou.

Môj anjel lieta nado mnou
je strážcom mojich krokov,
ja viem, že vždy rád priletí,
viem, že sa v diaľke snáď nestratí.

Môj anjel lieta námestím,
je strážcom mojich krokov,
ja viem, že vždy rád priletí,
keď sa mi z tváre smiech vytratí.
ja viem, že vždy rád priletí,
keď sa mi z tváre smiech vytratí.