Prúdy

Zvonky zvoňte

    Ab
H|------4------4---4-------4--
G|--5-6----5-6---6---6-5-6----

Ab Gb Ab Gb

AbZvoňte, Gbzvonky, zvonky, Abzvoňte. Gb Db
AbZvoňte, Gbzvonky, zvonky, Abzvoňte. Gb Db
HPrizvoňAte nám krásny Hsen, A
nech Hvládzeme Aprežiť Etento Hdeň. Gb Db

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte.
Zvonce, zvonky, zdnuky, zvonce.
Nech nepríde po noci
ten zúfalý balík bezmoci.

Prisni, prisni sa mi sníčok
o princeznej bledých líčok.
HmiO úniB5+ku do mraD/Akov, G#mi7/5-
Hmidome B5+plnom zázraD/Akov, G#mi7/5-
Gmaj7o smrteľnom zajaEmi9tí,
F#v objaHmití. Gb Db

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte.
Roňte zvuky, zvuky roňte.
Priroňte nám krásny sen
a premeňte tóny na pieseň.

Zvoňte, zvonky, zvonky, zvoňte.
Zvonce, zvonky, zvuky, zvoňte.
Prizvoňte nám krásny sen
nech vládzeme prežiť tento deň.Prisni, prisni sa mi sníčok...
genuine