Prúdy

S rukami vo vreckách

EmiS rukaAmi Gvo vreckách Dsa Ahrbia pred paEmisážou.
Z očí Aim Gpozerá Dtak Atrochu záhaEmida.
AmiDívaDjú sa Gna zhon sveCta s AmiľahosH7tajnou Emitvárou.
AmiNa niDkoho GnečakaCjú, Aminik ich H7nehľaEmidá.

On slovka nepovie a ona mlčí stále.
Jej uši od detstva mŕtve pre frázy.
Pre to, čo v kútku duše, sú jej slová malé.
On sa bojí, že ju drsnou vetou urazí.

Am7 D Emi Ami7 Ami D Emi