Prúdy

Poď so mnou

D D D A

/: DSom, si, je, Asme, ste, Dsú. :/
/: HmiPoď Dso mnou, Cnohy nás Aodnesú. :/
/: DSom, si, je, Asme, ste, Dsú. :/

D D D A

/: Som, si, je, sú, ste, sme. :/
/: Poď so mnou, každý sa pridať smie. :/
/: Som, si, je, sme, ste, sú. :/

BPoď so Esmnou,
BpôjCmideme Gmina Fkraj BsveCmita GmiboBsí,
Cmipoď so Esmnou. B Db As H Gb As B
Poď so Esmnou,
Btam, Cmikde sa Gmikvet Fvo BvlaCmisoch GminoBsí,
Cmipoď so Esmnou. B
DbPoď so Abmnou.
HPoď so Gbmnou.

D D D A

/: Sme, ste, sú, je si, som. :/
/: Poď so mnou, pôjdeme za nosom. :/
/: Sme, ste, sú, je si, som. :/

Eb Eb Eb B

/: Sme, ste, sú, som si, je. :/
/: Poď so mnou, láska nás opije. :/
/: Sme, ste, sú, som si, je. :/

EbSom, si, je, Bsme, ste, Ebsú.