Prúdy

Možno, že ma rada máš

/: AbMožno, že ma Dbmirada Abmáš, Dbrada Abmáš.
BmiRada na mňa CmipozeFmiráš, CmipozeFmiráš,
či Bmimám Ebťa Abrád. Dbmi :/

®
AbA tak ide Hza dňom deň
a Gbja ti Dbna to Esotva HodpoGbviem.
AbA tak čakáš Hnoc čo noc
a Gbja ti Dbsotva Eprídem Hna poGbmoc.

Zato príde iný pán, iný pán.
Prinesie ti tulipán, tulipán,
že ťa rád.

®
A tak pôjde za dňom deň
a ja kde vtedy budem sotva viem.
A tak pôjde noc čo noc
a ja ti sotva prídem na pomoc.