Prúdy

Možno

GMožno Cbude mať Grada DbásGne,
GvpisuCje si ich Gdo DbloGka.
GBude Cnám spolu Gpri nich DkrásGne,
GobloCha bude GhlDboGká.

G Ami D 2x

GMožno buAmide mať Drada Gbásne,
DvpisuGje si ich Ddo GbloDka.
GBude nám Amispolu Dpri nich Gkrásne,
DobloGha bude DhlGboDká.

AmiMožno bude Dmať Amimodré Doči,
Fmodré Boči CbuGde Dmať.
AmiZvezieDme sa Amina koloDtoči,
Fna koloBtoči Cdo GneDba.

GMožno buAmide mať Drada Gbásne,
DvpisuGje si ich Ddo GbloDka.
GBude nám Amispolu Dpri nich Gkrásne,
DobloGha bude DhlGboDká.
GObloAmiha bude DhlboGká.

®
F#miA v srdci F5+bude mať A/Easpoň D#mi7/5-kúsok
F#mipochopenia F5+aj A/Epre iných. D#mi7/5-
A F#miv duši F5+žiaden, A/Ežiaden D#mi7/5-úskok,
F#milen čistý F5+pohľad A/EnevinD#mi7/5-ných.

G Ami D 2x

...hammond...

®


G Ami D 2x

Možno bude mať rada básne...

Možno bude mať modré oči...

GMožno Cbude mať Grada Dbásne,
GvpisuCje si ich Gdo bloDka.
GBude Cnám spolu Gpri nich Dkrásne,
GobloCha bude GhlDboGká.

FMožno Bbude mať Frada Cbásne,
FvpisuBje si ich Fdo bloCka.
FBude Bnám spolu Fpri nich Ckrásne,
FobloBha bude FhlCboFká.