Prúdy

Keď odchádza kapela

Es Cmi Fmi B Es

EsPá pá Cmipá pá Fmi... B Fmi B Fmi Es B 2x

EsUž nám nič Gmiiné nezosCmitáva, Cmi7/B
Aslen aby Cmi/Gsme sa zbaliCmi5-/Gbli, B
Bmizapadla Bmi/Aprachom Bmi7naša sláva, Es/G
Assvoj pohár Essme si vypiFmi li. As Es B

Už naša pieseň nepobeží,
vlasy nám môžu vypadať,
nikomu na nás nezáleží
a nikto nás už nemá rád.

AsJap tap Fmitap Bmi... Es Bmi Es Bmi Es As Es/C 2x

FmiKeď odC7/Echádza Fmi7/EkapeFmila,
C/Eslzy v Fmiočiach G7máš, C7
Fmikeď s kloC7/Ebúkmi Fmi7/Edo čeFmila
C7/Ehrajú FmiTrauerG7marš. C7 F

medzihra

BJap tap Gmitap Cmi... F Cmi F Cmi F B F 2x

BUž nám nič Dmiiné nezosGmitáva, Gmi7/As
Eslen aby Gmi/Dsme sa zbaliGmi5-/Esli, F
Fmizapadla Fmi/Eprachom naša Fmi7sláva, B/D
Essvoj pohár Bsme si vypiCmili. Es B F

Už naša pieseň nepobeží,
vlasy nám môžu vypadať,
nikomu na nás nezáleží,
a nikto nás už nemá rád.

Es Cmi Fmi B Fmi B Fmi B Es B 2x