Prúdy

Dám ti lampu

A Asus4 A Asus4 A E

ADám ti lampu, svieť si ňou, tma je na cesEtách.
A Asus4 A Asus4 A E
ANepotkni sa, poď so mnou, nebudeš mať Estrach.
A Asus4 A Asus4 A E 2x

A E A 2x
(...hammond...)

A Asus4 A Asus4 A E 2x

ANebo letí nad nami, nechce sa mu Espať.
A Asus4 A Asus4 A E
ALampa svieti na steny, tam ťa chcem mať Eja.
A Asus4 A Asus4 A E 2x

A H D E
A H C# D#
As Es As H Es

AsHrám sa s tebou túto hru, tá hra nemá Eskľúč. As
AsJa ti dnes dám tvár do rúk, len ma neuEsmuč. As Es As Es

As Es As 2x
(...hammond...)