Prúdy

Pred výkladom s hračkami

/: GČasto som dlho stál pred výklaAdom s hračkami
GHľadel som na bubny medzi plyšoAvými mačkami
Bol zo mňa Hchlapec s modCrými očaGmi
Bol zo mňa Hchlapec s modCrými očaGmi :/

/: CS láskou k Gmamičke, k Aotcovi, k Ccelému sveDtu :/

GChlapec po Amivšetkom DGži a všetko Amimôže Dmať
GBubon, Amimačku, Dcelý Gsvet,
bubon, mačku, Amicelý Emisvet.

/: Znova som dlho stál pred výkladom s hračkami
Hľadel som na bubny medzi plyšovými mačkami
Bol zo mňa chlapec s modrými očami
Bol zo mňa chlapec s modrými očami :/

/: Bez lásky k mamičke, k otcovi, k celému svetu :/

Modré oči mi zostali, ale stratil som
Bubon, mačku, celý svet,
bubon, mačku, celý svet.