Prúdy

Balada o smutnom Jánovi

Dmi

DmiNa konci bieleho domu býval AJán.
Chcel nosiť kvety, nemal komu, Bmládenec DmiJán.
Smútok je Cvečer ostrý ako nôž a bol s ním FJán.
Cez okno Avošli Pravda a Lož, mohol si Dmivybrať Ján.

Mohol si vybrať Pravdu a Lož, slabý Ján.
Mohol si vybrať Pravdu a Lož, váhavý Ján.
Mladú, krásnu a vábivu Lož videl Ján.
Starú, všednú a plesnivú Pravdu spoznal Ján.

Dmi A Dmi

Večer je Ctupý ako nôž, stratený je FJán.
Odišli Anavždy Pravda a Lož, zostal len DmiSmútok a Ján.
Človek je navždy sám, keď spozná APravdu a Lož.
Človek je navždy sám Btak ako DmiJán.
Smiech je Cpraskot suchých konárov, to vie i FJán.
Smiech je Apraskot suchých konárov, mŕtvy je DmiJán.