Polemic

Komplikovaná

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o 2

BBrilantne CdistingvovaF
z inertných sfér.
BTermicky CvystresovaF
si kaskadér.
BKauzálne Csymetrická,
Fbázicky kubistická,
BsenziCtívne hyperFaktivovaná.

®
DmiKto sa v tých Bslovách vyznať Fmá?
Prečo je CkomplikovaDminá?
Chceš ju Bcelú prečíFtať
na pomoc Cslovník musíš Dmibrať.
2x

Metodicky fiktívna, impulzívna,
goniometricky implikovaná.
Geniálne empirická,
staticky kinetická,
hermeticky hospitalizovaná.

®


BPrognóza CdizonanciFe
je formálna.
BHabiliCtuj sa – budeš FsaturovaDminá.
BViem, že si Cciachovaná,
FintenziGmifikovaná,
BenviCromentálne aFsimilovaná.

®