Polemic

Rudie

CRudie stále Dmimával na mále
Gza druhých bil sa Csám.
CRudie, v stave Dmikeď bol v práve
Gbral rozum ako Czbraň.
CTeraz nevie Dmičo sa deje
Gkaždý odvracia Ctvár.
CKeby vedel tak Dmiobetuje
Gbohom vzácny Cdar.

®
Rudie bol Ckráľ Dmi
Gnedbal keď kráčal Cbosý.
Rudie bol Ckráľ Dmi
Gv srdci ska vždy Cmal.

Rudie dobre vedel čo chce
nepoľavil ani piaď.
Rudie v paži má čo sa nosí
učarilo mu ska.

Bomber, Levis, Dr. Martens
uniforma čo má rád.
Nevie prečo kvôli náckom
mal by sa jej vzdať.

®
Rudie je kráľ
nedbá keď kráča bosý.
Rudie je kráľ
v srdci ska vždy má.

Sólo...

Rudie časy gentlemanov
sú už dávno preč.
Rudie, to málo čo za to stálo
nestojí za reč.

Rudie, tvoja duša blúdi
nájde si miesto snáď.
Rudie v behu na druhom brehu
zostaň chvíľu stáť.

®