Polemic

Baba-ryba

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

G|--3-3-3-0-3-0--------
D|--------------3-0----
A|------------------1--

B Es F

BPrivierala oči Estmou, F
Buž to máme za seEsbou. F
BLeží pri mne nahaEstá, trochu Fvydesená,
Bdokrčená strapaEstá, čerstvo Fnamyslená.

Komenského škola hrou
prehnala sa posteľou.
Včera ešte zaťatá, dnes je odzbrojená,
nová kniha načatá, už ju píše žena.

®
BNad sebou Esvečer sa Frozosmiala,
Bv zrkadle Esvečer sa Fobzerala.
BOd zajtra Esteší sa Fryba Bz háčikov. Es F B
2x

Amor slávi pod viechou
presnosť svojich zásahov.
Zajtra bude ustatá, stále zamyslená,
voňavá a prehriata, svetom očarená.

Tešila sa s poduškou,
čo všetko má pred sebou.
Najprv trocha nahratá, láskou ošálená,
schovávačka dohratá, skrýša odhalená.

Sólo...

®