Cigánske

Lakere bala

Ami Ami D#mi Dmi 2x

/: AmiLakere Dmibala, Amilakere Dmibala,
Fe daj o dad EuchaAminel. :/

FSoske Gmange romňi Cte man na kamel,
Fsoske Gmange romňi Cte man na kaEmel.